Heliodor

Volodarsk-Volynskii, Zhytomyr Oblast’, Ukraine

13 cm