Pink Apatite on Quartz w/ Fluorite

Chang Long Town, Chongyi County, Ganzhou City, Jianxi Province, China

8 cm