Heliodor

Volodarsk-Volynskii, Zhytomyr Oblast’, Ukraine